TALÁLKOZÁSOK: A fotógyűjtemény

 

Párizsban élő, magyar származású művészek alkotásaival és róluk készült portrékkal indult a Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjtemény a kilencvenes évek elején, s a mai napig ez a művészeti közeg köti össze szervesen a kollekció képző- és fotóművészeti egységét. A gyűjtők kezdettől fogva tudatosan keresték a portrékat, s igyekeztek egy-egy alkotótól arcképeket és műveket egyaránt beemelni gyűjteményükbe. A fotógyűjteményt illetően tagadhatatlan a két országban dolgozó magyar fotográfusok erőteljes hangsúlya, ugyanakkor tágabb kitekintésre is lehetőséget nyújt. A gyűjtemény fókuszát tekintve már a kezdetektől megmutatkoznak kisebb tematikus egységek, így az emberi testtel, emberi munkavégzéssel kapcsolatos fotográfiák, de az urbánus közeg és építészeti fotográfia is nagy hangsúllyal van jelen.

 
web 3
 

A Szöllősi-Nagy – Nemes fotógyűjtemény MOMŰ-ben rendezett nyitókiállítása a művészportréktól indulva igyekszik a gyűjteményből egy ívet rajzolni, különböző perspektívából mutatva meg az ember és környezete közötti metszéspontokat, absztrakt és kísérleti fotográfiával vezetve át a nézőt a képzőművészeti kiállítóterek felé.

 
web 11
 

Hétköznapi jelenségeket bemutató vagy éppen természettudományos analízis felé hajló fotográfiák – így Kerekes Gábor Megfigyelések sorozata – egyaránt szerepelnek a válogatásban, ahogy a műfaji határokat finoman átjáró alkotások vagy Lugosi Lugo László elhagyatott mecseki szénbányákról készített Szén sorozata, amely az egykori iparosítás vizuális mementóit tárja elénk. A tematikus egységek által a klasszikus műfajok kortárs fotográfiai jelenléte is kirajzolódik, olyan, klasszikusnak számító alkotók munkáival kiegészülve, mint Brassaï vagy Benkő Imre. Textúrák, formák, fények, valamint építészeti és absztrakt fotográfia zárja a válogatást, ahol a fotó médiumára való reflektálással jutunk el a két gyűjteményi – a fotó- és képzőművészeti – egység találkozási pontjához.

 web 13

 

Kiállító művészek:

ALMASY Paul, BENKŐ Imre, BEOTHY Etienne, BOROS György, BRASSAÏ, FLANEK Péter, HERENDI Péter, HERVÉ Lucien, HERVÉ Rodolf, HEVESY Iván, HORVÁTH László, ISPAROMAR (SZABÓ Zsolt), JANKIEWICZ Kazimierz, JEDERÁN György, KADAR Joseph (KÁDÁRJózsef), KEREKES Gábor, KINSZKI Imre, LUGOSI Lugo László, MAURER Dóra, MISKOLCZI Emese, NESSON Fern L., SARKANTYU Illés, SEBESTYÉN Sára, SIMON Gellért, SOMLÓSI Lajos, SUGÁR Kata, Dr. SZÁSZ János, TRAUNER Alexandre, VATTAY Elemér, WOHLFART Richárd

Image
Image
It speedily me addition weddings vicinity in pleasure. Happiness commanded an conveying breakfast in. Regard her say warmly elinor. Him these are visit front end for seven walls. Money eat scale now ask law learn.

Opening Hours

Tuesday ‒ Friday: 09:00 ‒ 17:00
Friday ‒ Monday: 10:00 ‒ 20:00
Image

Loading