TEST/ESETEK: A fotógyűjtemény

 

A Párizsban élő, magyar származású művészek alkotásaival és róluk készült portrékkal indult a Szöllősi-Nagy–Nemes gyűjtemény a kilencvenes évek elején, s a mai napig ez a művészeti közeg köti össze szervesen a kollekció képző- és fotóművészeti egységét. Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit kezdettől fogva tudatosan keresték a portrékat, s igyekeztek a gyűjteményükbe arcképeket és műveket egyaránt beemelni egy-egy alkotótól. Nem tagadható a két országban dolgozó magyar fotográfusok erőteljes hangsúlya a gyűjtemény egészét illetően, ugyanakkor tágabb kitekintésre is ad lehetőséget a kollekció. Kisebb tematikus egységek már kezdettől fogva megmutatkoztak a gyűjtemény fókuszát illetően, így az emberi testtel, emberi munkavégzéssel kapcsolatos fotográfiák, de az urbánus közeg és építészeti fotográfia is nagy hangsúllyal van jelen.

A Szöllősi-Nagy–Nemes gyűjtemény MOMŰ-ben rendezett, második fotókiállításának középpontjában az emberi test áll - különböző perspektívából, képzőművészeti előképekből, experimentális sorozatokból vagy éppen akciókból kiindulva vizsgálva a test vizuális reprezenciójának lehetőségeit. A test, mint téma mindig is kiemelt szerepet játszott a fotográfia történetében, a művészeti ág megjelenésével szinte egy időben népszerűvé vált: a ruhátlan emberi test a bibliai-mitológiai miliőből műtermi közegbe került, majd a huszadik század folyamán fokozatosan eltávolodott a humán vagy éppen szépség szimbólum-szerepétől, s a nemi és társadalmi szerep-, illetve identitás-változásokat magába olvasztva formálódott az elmúlt másfél évszázad során. A huszadik század második felében megjelenő akcióművészetek pedig a test és a fotográfia médiuma közötti párbeszédre irányították a fókuszt.

A TEST/ESETEK kiállítás a képzőművészeti előképek hatásával, illetve a testtel, mint formával és a tudományos megfigyelés tárgyával foglalkozik.

Kiállító művészek:

 

Image
Image
It speedily me addition weddings vicinity in pleasure. Happiness commanded an conveying breakfast in. Regard her say warmly elinor. Him these are visit front end for seven walls. Money eat scale now ask law learn.

Opening Hours

Tuesday ‒ Friday: 09:00 ‒ 17:00
Friday ‒ Monday: 10:00 ‒ 20:00
Image

Loading